Abbel på Nærbutikkens dag laurdag 31.okt

Laurdag 31.10.2015 feirar Joker Davik nærbutikkens dag.

Abbel Tradisjonsmat vil og være tilstades med litt smaksprøver, og det vert og mogeleg å få kjøpt både sylteflesk og lutafisk. 

På Jokler vert det servert kaffe, saft, kaker, og om været tillet det, blir det og grilling. Musikklaget stiller med underhaldning, frå ca kl 12.00.

Hjarteleg velkomen til smaksprøvar. Vi gler oss.